Ordningsregler

Avlopp

På tomt med avloppsanslutning är det viktigt att anslutningen är tät. Avloppet är endast avsett för gråvatten. Toalett får inte anslutas. På tomt utan avloppsanslutningar får öppna avloppsbehållare ej användas. 

Avresa

Vid avresa skall tomten lämnas städad samt fri från golv/staket. Nyckel lämnas tillbaka i receptionen. Om platsen ej är städad så tas en avgift för återställning av platsen. Innan gästen lämnar ska Grebbestad Camping AB besikta platsen, besiktning av plats ska bokas i god tid innan flytt sker detta gäller endast för säsongsbokningar.  

Besök

Vagnen får endast disponeras av registrerade gäster. Det är ej tillåtet att hyra/låna ut husvagnen. Övernattande besökare ska anmälas i receptionen. För gäster som inte omfattas av bokning har Grebbestad Camping AB rätt att ta ut en tilläggsavgift. Vid tillfälliga dagbesök ska bilar parkeras på den plats som anvisas. Endast ett fordon får befinna sig på tomten. Överträdelse beivras av parkeringsvakt.  

Betalning

Vid upprepande betalningspåminnelse erhåller vi oss rätten att utföra en varning. Vid två varningar har GrebbestadFjorden rätten att neka gästen vistelse. 

Bevattning

Får endast ske med vattenkanna. Överträdelse av detta kan bli debiterat. 

Borttappat bom- och servicehuskort

Ett borttappat kort debiteras med 70kr vid utcheckning.  

Cykel och elsparkcykel 

Hjälm på alla under 15 år. Vi uppmuntrar att samtliga gäster har hjälm vid framförande av cykel eller elsparkcykel. 

El

Elmätare läses av i början och slutet av säsongsbokningar. Kontrollera mätarställningarna (alternativ skriv anteckningar/dagbok). Använd fast koppling i CCE-uttaget, ej adapter. Automatsäkringen får ej användas som strömbrytare och skall alltid vara påslagen. Använd godkända elkablar och kopplingar. Kablar som är nedgrävda ska ligga i rör. Om kontakten inte har suttit i ordentligt och det har brunnit i uttaget, så blir gästen debiterad för reparation.  

Grillning

Får endast ske i grillar och angiven grillplats. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationerna. 

 

Gästens skyldigheter 

Avtalet upphör att gälla och sällskapet måste omedelbart flytta från stugan/rummet/tomten och äger ej rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet om; 

Någon i sällskapet uppträder störande i något av våra boendealternativ eller på området, 
-Någon i sällskapet begår skadegörelse i något av våra boendealternativ eller på området 
-Någon i sällskapet använder våra boendealternativ och faciliteter till ej avsett ändamål 
-Trivselregler och föreskrifter för säkerhet ej följs 

-Om rökning sker på hotell/vandrarhem/stuga/serviceanläggning så debiteras en saneringsavgift. 

-Större stereoanläggningar får ej medtagas för att använda på rummen. 

-Sabotage eller extraordinär städning av boendeenhet efter utcheckning debiteras med faktiska kostnader för att återställa boendeenheten.   

Husvagn

Vagnen skall kunna dras med personbil på allmän väg utan särskilt tillstånd. Nya villavagnar är ej tillåtet. Husvagnen får inte byggas upp, ett hjul skall vara på marknivå. Placering är minst 2 meter från tomtgränsen. Endast textilförtält är tillåtet, för annat krävs anläggningens godkännande. Gasinstallation skall vara godkänd samt kontrolleras årligen. 

Lugn och ro 

God ordning gäller hela dygnet. Mellan klockan 23.00-07.00 skall det vara tyst och ingen fordonstrafik får förekomma. Telefon till jourhavande personal/vaktbolag är 0525- 661 37. Om personal/vaktbolag måste rycka ut på grund av störningar mot ordningsreglerna kan gästen komma att bli fakturerad för eventuella kostnader. 

Sanitära byggnader 

För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla servicehusen fina och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn. Det är ej tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna ej heller att cykla, åka skateboard eller inlines. 

Sopor

Grovsopor t.ex. kylskåp, grillar, trädgårdsmöbler, tv-apparater och träavfall skall lämnas direkt till återvinningscentralen som ligger mot Bullaren, 3 km öster om Tanum. Större pappkartonger- och plastförpackningar hänvisas till återvinningsstationen på långtidsparkeringen vid Siljevi. 

Tomt/altan

Ytan på altan, inkl. golv under förtältet får vara max 30 kvm. Räcket runt altanen får vara max 1,20 m högt. Altangolvets höjd får ej vara högre än nivå med husvagnen. Vindskydd tillåts men måste vara i textil och får ej lov att vara permanent. Byggnation av altan samt staket får endast ske i samråd med campingvärd. 

För säsonggäster är det bara tillåtet att ställa upp en husvagn/husbil med tillhörande förtält på tomten. Partytält, lusttält, bodar, tält o. dyl. är ej tillåtet. Murade grillar är ej tillåtet. Buskar och blommor får planteras, även på tomtgräs men i samförstånd med berörd granne och campingvärd. Skötsel av tomt åligger hyresgästen. Klippning/sågning av träd måste tillfrågas om tillstånd av campingvärden, skriftligt. Altan får byggas 1 meter ifrån tomtgräns. 

Utförande av tillfälliga byggnationsåtgärder är endast tillåtna helgfria vardagar mellan 08:00 och 16:00, samt första helgen varje månad mellan 10:00 och 16:00, när sådan helg ej sammanfaller med nationella helgdagar. Under månaderna juni, juli och augusti tillåts inga byggnationsåtgärder. Inga byggnationer får ske utan campingvärdens tillstånd. Då platsen lämnas skall den röjas från golv och dylikt. Platsen skall lämnas helt tom. Om så ej görs räknas platsen som vintercamping och avgift härför uttages. 

Överträdelser

Överträdelser av dessa regler samt ordningsregler kan leda till omedelbar uppsägning. I sådant fall sker ingen återbetalning och campingvärden äger då rätt till att avlägsna husvagn samt tillhörande förtält och altangolv. 

Övrigt 

Stugor och vandrarhemsrum; i logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar eller barnsäng om inte annat anges på bekräftelsen. Ni har tillträde tidigast kl. 15.00 till stugan ankomstdagen och måste lämna stugan senast kl. 12.00 avresedagen (11:00 om slutstäd köpts till). För vandrarhemsrum har ni tidigast tillträde kl. 15.00 ankomstdagen och måste lämna vandrarhemsrummet senast 11.00 avresedagen. Om stugan eller rummet lämnas ostädad äger vi rätten att efterdebitera för städning. 

Hotellrum; Ni har tillträde tidigast kl.15.00 ankomstdagen och måste lämna rummet senast kl.11.00 avresedagen 
Campingtomt; Ni har tillträde till tomten tidigast kl.14.00 ankomstdagen och måste lämna den senast kl. 12.00 avresedagen.Vid senare utcheckning debiteras ni ytterligare en dygnsavgift. 4 personer ingår i dygnspriset, utöver det tillkommer en avgift om 100kr/vuxen/natt och 50kr/barn/natt. 
Husdjur; Endast i våra stugor (Kaptensstugan undantaget), rum 3 och 4 samt på campingtomterna får husdjur medtagas. 

Städning; Om ni förbiser städning på vandrarhem/stuga debiteras ni en städavgift. 

Rökning; Är strängeligen förbjudet i alla våra boendealternativ/serviceanläggningar. Skulle så ske debiteras gästen en saneringsavgift.