Integritet

GDPR

Sverige har sedan 2018 en ny lag – GDPR – som berör personuppgifter. Vi vill därför upplysa dig om vilken typ av information rörande dig/ditt företag/din förening som vi behandlar och sparar.

För att vi ska kunna kommunicera, upprätta en relation, hantera olika affärsprocesser och ge dig bästa möjliga service lagrar vi följande uppgifter: kontaktperson, person/organisationsnummer, företagsnamn, titel, adress, mejladress, telefonnummer, fax, kundnummer och noteringar om affärshändelser. Du är välkommen att när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter vi har sparade om dig.

Uppgifterna kan även användas till att skicka ut nyhetsbrev och kampanjer endast från Grebbestadfjordens camping. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

För personalens säkerhet och trygghet samt för att förebygga och utreda skadegörelse och stöld har vi kamera- och videobevakning. Videomaterialet är lösenordskyddad och tidsbaserat för lagring. Materialet används endast för att utreda skadegörelse och brott. 

För marknadsföringssyfte sker kontinuerliga fotograferingar på anläggningen. Dessa bilder kan komma att användas i marknadsföringsmaterial.

Om du inte samtycker till att vi hanterar dessa uppgifter om dig kontakta oss så att vi kan uppdatera/ändra dina uppgifter alternativt plocka bort din data ur våra system. Har du frågor, kontakta oss via mail eller telefon.