Bokningsregler

När blir min bokning bindande?

Så snart bokningen blivit bekräftad och bokningen är betald blir bokningen bindande både för er och för oss.

När ska jag betala?

När du bokar online så betalas hela beloppet direkt vid bokning. Bokar du via mejl eller telefon så ska hela beloppet betalas inom 30 dagar vid val av betalning via faktura. Om fakturan ska postas tillkommer 25:- i portoavgift. Vid bokning via telefon tillkommer en bokningsavgift på 75:-. Vid bokning närmare än 30 dagar innan ankomst sänds faktura ut fram till 14 dagar innan ankomst efter det betalas vistelsen på plats vid incheckning, vid onlinebokning betalas vistelsen med kort vid bokningstillfället.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om ni inte betalar er bokning i tid kommer bokningen att avbokas.

Avbokning med avbeställningsskydd

Har ni ett avbeställningsskydd så kan ni avboka er bokning fram till och med ankomstdagen kl.10:00. Vi behåller summan för avbeställningsskyddet resterande belopp för logipris återbetalas, tilläggstjänster och matpaket återbetalas ej. Priset för avbeställningsskyddet är 10% av logipriset. Fram till 30 dagar innan ankomst återbetalas 90% av inbetalt belopp för bokningen.

Avbokning utan avbeställningsskydd

Fram till 30 dagar innan ankomst återbetalas 90% av inbetalt belopp för bokningen. För avbokning närmare än 30 dagar innan ankomst återbetalas inga pengar vid avbokning utan avbeställningsskydd. Vid extraordinära händelser tas enskilda beslut.

Avresa före avtalad tids utgång

Med avbeställningsskydd kan vistelsen avbrytas fram till kl. 10:00 den nya planerade avresedag. Har ni bokat för en bestämd tidsperiod och ej har avbeställningsskydd men behöver avresa i förtid så återbetalas inga pengar. Vid extraordinära händelser tas enskilda beslut. Om ni inte anländer eller meddelar receptionen senast klockan 18:00 ankomstdagen blir det automatiskt en avbokning och platsen är då ledig för övriga gäster. Detta gäller endast för ej förbetalda bokningar.

Ombokning

Bokningen får ombokas under det aktuella bokningsåret om man har lagt till avbeställningsskydd. Vid prisskillnad mellan perioderna faktureras gästen för mellanskillnaden. Om priset för perioden som bokningen flyttats till är mindre återbetalas mellanskillnaden.

Vad har jag för skyldigheter?

Avtalet upphör att gälla och sällskapet måste omedelbart flytta från stugan/rummet/tomten och äger ej rätt till att återfå någon del av
hyresbeloppet om;
Någon i sällskapet uppträder störande i något av våra boendealternativ eller på området,
-Någon i sällskapet begår skadegörelse i något av våra boendealternativ eller på området
-Någon i sällskapet använder våra boendealternativ och faciliteter till ej avsett ändamål
-Trivselregler och föreskrifter för säkerhet ej följs
-Rökning sker på pensionat/vandrarhem/stuga/serviceanläggning så debiteras det även en saneringsavgift på från 4000:-
-Större stereoanläggningar får ej medtagas för att använda på rummen.
-Sabotage eller extraordinär städning av boendeenhet efter utcheckning debiteras med faktiska kostnader för att återställa boendeenheten.

Reklamation

Vid eventuella anmärkningar eller fel så skall det framföras direkt på plats, så att vi får möjlighet att åtgärda eventuella fel direkt. Om vi inte kommer överens kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden eller konsumentvägledaren i er kommun. Om ni vill göra anspråk på ersättning för att vinna beaktande görs detta skriftligen inom 10 dagar efter avresedagen.

Force Majeure

Väsentliga inskränkningar i leverans eller omständigheter som ligger utanför anläggningens kontroll, berättigar oss att häva avtalet utan
skyldighet att betala skadestånd (t.ex. strejk, brand, lockout, krig, naturkatastrof eller liknande).

Övrigt

Stugor och vandrarhemsrum; i logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar eller barnsäng om inte annat anges på bekräftelsen. Ni har tillträde
tidigast kl. 15.00 till stugan ankomstdagen och måste lämna stugan senast kl. 12.00 avresedagen (11:00 om slutstäd köpts till). Slutstädning på stugor måste bokas senast 3 dagar innan avresedagen. Om stugan lämnas ostädad äger vi rätten att efterdebitera för städning. För vandrarhemsrum har ni tidigast tillträde
kl. 15.00 ankomstdagen och måste lämna vandrarhemsrummet senast 11.00 avresedagen. Rummen skall lämnas städade.
Glamping: I logipriset ingår lakanset med handdukar. Ni har tillträde tidigast kl.15.00 ankomstdagen och måste lämna tältet senast kl.11.00 avresedagen. Tältet ska lämnas städat. Om tältet lämnas ostädat äger vi rätten att efterdebitera för städning.
Hotell; Ni har tillträde tidigast kl.15.00 ankomstdagen och måste lämna rummet senast kl.11.00 avresedagen
Campingtomt; Ni har tillträde till tomten tidigast kl.14.00 ankomstdagen och måste lämna den senast kl. 12.00 avresedagen. Vid senare utcheckning debiteras ni ytterligare en dygnsavgift. 4 personer ingår i dygnspriset, utöver det tillkommer en avgift om 100kr/vuxen/natt och 50kr/barn/natt.
Husdjur; Endast i våra stugor (Kaptensstugan undantaget), rum 3 och 4 samt på campingtomterna får husdjur medtagas.
Städning; Om ni förbiser städning på vandrarhem/stuga debiteras ni en städavgift.
Rökning; Är strängeligen förbjudet i alla våra boendealternativ/serviceanläggningar. Skulle så ske så debiteras gästen en saneringsavgift på från 4000:-
Borttappat bom- och servicehuskort; Ett borttappat kort debiteras med 70kr vid utcheckning.
Bokningen kan flyttas till annat boendenummer i likvärdig standard om inte specifikt val av rum, plats eller stuga har lagts till vid bokning mot en avgift.