Bokningsregler

När blir min bokning bindande?

Så snart bokningen blivit bekräftad och anmälningsavgiften (eller hela hyran) är betald blir bokningen bindande både för er och för oss.

När ska jag betala?

Inom 14 dagar från det att vi sänt en faktura betalar ni en anmälningsavgift. Resterande belopp betalas in senast 30 dagar före ankomst (se datum och belopp på faktura)
Vid bokning närmare än 1 mån före ankomst betalas hela summan och eventuell avbeställningsskydd samt bokningsavgift 14 dagar från det att vi sänt er fakturan. Vid reservation fjorton dagar före ankomst tillkommer en bokningsavgift. Vid fakturering per post tillkommer en avgift på 25:-

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om ni inte betalar anmälningsavgiften i tid så avbokas er bokning. Om ni missar slutbetalning så räknas även detta som en avbokning och då gäller regler för avbokning.

Avbokning/avbeställning med avbeställningsskydd

Har ni ett avbeställningsskydd så kan ni avboka er beställning fram till och med dagen före ankomstdagen senast kl.18.00. Vi behåller då bokningsavgiften samt avbeställningsskyddet och återbetalar resterande belopp.

Regler för avbeställning

Har ni ej avbeställningsskydd så kan ni endast avbeställa i följande fall, dödsfall, sjukdom, olycka som drabbat familjemedlem eller nära anhörig, allvarlig händelse som drabbat er bostad. Detta får inte ha känts till när ni bokade. Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg från tex läkare, myndighet eller försäkringsbolag för att återbetalning skall kunna ske. Ni får då återbetalning minus administrativ avgift på 225:-

Bokningar som gjorts inom 7 dagar före ankomst:
(Och där betalning ej skett.) Muntlig eller skriftlig avbokning kan ske senast kl.18.00 dagen före ankomst. Uteblir ni utan att avboka debiterar vi en avbokningsavgift på 225:-SEK och priset för det första dygnet.

Avresa före avtalad tids utgång

Har ni beställt och betalt för en bestämd tidsperiod och har avbeställningsskydd men avreser före denna tids utgång så gäller det som en avbokning.
Har ni bokat för en bestämd tidsperiod och ej har avbeställningsskydd men behöver avresa i förtid så gäller följande:
Vid uppvisande utav giltigt intyg gäller samma regler som för avbeställningsskydd. Som skäl för en för tidig avresa räknar vi t.ex. allvarliga sjukdomar, olyckor och dödsfall i er familj eller allvarliga händelser i t.ex. er bostad.
Som giltigt intyg räknar vi intyg från läkare, försäkring, myndigheter eller polis.

Sen ankomst

Om ni inte anländer eller meddelar receptionen senast klockan 18,00 ankomstdagen blir det automatiskt en avbokning och platsen är då ledig för övriga gäster. Detta gäller bara om ni inte har betalat i förskott.

Vad har jag för skyldigheter?

Avtalet upphör att gälla och sällskapet måste omedelbart flytta från stugan/rummet/tomten och äger ej rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet om;
-Någon i sällskapet uppträder störande i något av våra boendealternativ eller på området,
-Någon i sällskapet begår skadegörelse i något av våra boendealternativ eller på området
-Någon i sällskapet använder våra boendealternativ och faciliteter till ej avsett ändamål
-Trivselregler och föreskrifter för säkerhet ej följs
-Rökning sker på pensionat/vandrarhem/stuga/serviceanläggning så debiteras det även en saneringsavgift på 4000:-

Reklamation

Vid eventuella anmärkningar eller fel så skall det framföras direkt på plats, så att vi får möjlighet att åtgärda eller rätta till eventuella fel. Om vi inte kommer överens kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden eller konsumentvägledaren i er kommun.
Om ni vill göra anspråk på ersättning för att vinna beaktande göras detta skriftligen inom 10 dagar efter avresedagen

Force Majeure

Väsentliga inskränkningar i leverans eller omständigheter som ligger utanför anläggningens kontroll, berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att betala skadestånd (t.ex. strejk, brand, lockout, krig, naturkatastrof eller liknande).

Övrigt

Stugor och vandrarhemsrum
I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar eller barnsäng om inte annat anges på bekräftelsen. N har tillträde tidigast kl. 15.00 till stugan ankomstdagen och måste lämna stugan senast kl. 12.00 avresedagen. För gäster som köpt till slutstäd på stugorna är utchekcningen senast kl 11:00.
Innan nyckel avlämnas skall städsyning ha skett. För vandrarhemsrum har ni tidigast tillträde kl. 15,00 ankomstdagen och måste lämna vandrarhemsrummet senast 11,00 avresedagen.

Pensionatsrum
Ni har tillträde tidigast kl.15.00 ankomstdagen och måste lämna rummet senast kl. 11.00 avresedagen

Campingtomt
Ni har tillträde till tomten tidigast kl.15.00 ankomstdagen och måste lämna den senast kl. 12.00 avresedagen.Vid senare utcheckning debiteras ni ytterligare en dygnsavgift.

Husdjur
Endast i våra stugor (ej Kaptensstugan) och på campingtomterna får husdjur medtagas.

Städning
Om ni förbiser städning på vandrarhem/stuga debiteras ni en städavgift på 1000:-.

Rökning
Är strängeligen förbjudet i alla våra boendealternativ/serviceanläggningar. Skulle så ske så debiteras gästen en saneringsavgift på 4000:-.