Bokningsregler

När blir min bokning bindande?

Så snart bokningen blivit bekräftad och bokningen är betald blir bokningen bindande både för er och för oss.

När ska jag betala?

Hela beloppet ska betalas inom 14 dagar vid val av betalning via faktura och direkt vid bokning vid val av kortbetalning. Vid val av faktura tillkommer 25:- i fakturavgift och om fakturan ska postas tillkommer 25:- i portoavgift. Vid bokning via telefon tillkommer en bokningsavgift på 75:-. Vid bokning mindre än 14 dagar innan ankomst betalas vistelsen på plats vid incheckning, vid onlinebokning betalas vistelsen med kort vid bokningstillfället.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om ni inte betalar er bokning i tid kommer bokningen att avbokas.

Avbokning med avbeställningsskydd

Har ni ett avbeställningsskydd så kan ni avboka er bokning fram till och med ankomstdagen kl.10:00.

Vi behåller summan för avbeställningsskyddet resterande belopp återbetalas. Priset för avbeställningsskyddet är 10% av det inbetalade beloppet för bokningen.

Avbokning utan avbeställningsskydd

Fram till 30 dagar innan ankomst återbetalas 90% av inbetalt belopp för bokningen. För avbokning närmare än 30 dagar innan ankomst återbetalas inga pengar vid avbokning utan avbeställningsskydd. Vid extraordinära händelser tas enskilda beslut.

Avresa före avtalad tids utgång

Med avbeställningsskydd kan vistelsen avbrytas fram till kl. 10:00 den nya planerade avresedag. Har ni bokat för en bestämd tidsperiod och ej har avbeställningsskydd men behöver avresa i förtid så gäller följande: Vid uppvisande utav giltigt intyg gäller samma regler som för avbeställningsskydd.

Om ni inte anländer eller meddelar receptionen senast klockan 18:00 ankomstdagen blir det automatiskt en avbokning och platsen är då ledig för övriga gäster. Detta gäller endast för ej förbetalda bokningar.

Ombokning

Bokningen får ombokas under det aktuella bokningsåret om man har lagt till avbeställningsskydd. Vid prisskillnad mellan perioderna faktureras gästen för mellanskillnaden. Om priset för perioden som bokningen flyttats till är mindre återbetalas mellanskillnaden.

Vad har jag för skyldigheter?

Avtalet upphör att gälla och sällskapet måste omedelbart flytta från stugan/rummet/tomten och äger ej rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet om;

Någon i sällskapet uppträder störande i något av våra boendealternativ eller på området,
-Någon i sällskapet begår skadegörelse i något av våra boendealternativ eller på området
-Någon i sällskapet använder våra boendealternativ och faciliteter till ej avsett ändamål
-Trivselregler och föreskrifter för säkerhet ej följs

-Rökning sker på pensionat/vandrarhem/stuga/serviceanläggning så debiteras det även en saneringsavgift på 4000:-

-Större stereoanläggningar får ej medtagas för att använda på rummen.

Reklamation

Vid eventuella anmärkningar eller fel så skall det framföras direkt på plats, så att vi får möjlighet att åtgärda eller rätta till eventuella fel direkt. Om vi inte kommer överens kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden eller konsumentvägledaren i er kommun.
Om ni vill göra anspråk på ersättning för att vinna beaktande görs detta skriftligen inom 10 dagar efter avresedagen.

Force Majeure

Väsentliga inskränkningar i leverans eller omständigheter som ligger utanför anläggningens kontroll, berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att betala skadestånd (t.ex. strejk, brand, lockout, krig, naturkatastrof eller liknande).

Övrigt

Stugor och vandrarhemsrum; i logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar eller barnsäng om inte annat anges på bekräftelsen. Ni har tillträde tidigast kl. 15.00 till stugan ankomstdagen och måste lämna stugan senast kl. 12.00 avresedagen (11:00 om slutstäd köpts till). Slutstädning på stugor måste bokas senast 3 dagar innan avresedagen. Om stugan lämnas ostädad äger vi rätten att efterdebitera för städning. För vandrarhemsrum har ni tidigast tillträde kl. 15.00 ankomstdagen och måste lämna vandrarhemsrummet senast 11.00 avresedagen. Rummen skall lämnas städade.

Pensionatsrum; Ni har tillträde tidigast kl.15.00 ankomstdagen och måste lämna rummet senast kl.11.00 avresedagen.

Campingtomt; Ni har tillträde till tomten tidigast kl.14.00 ankomstdagen och måste lämna den senast kl. 12.00 avresedagen. Vid senare utcheckning debiteras ni ytterligare en dygnsavgift. 4 personer ingår i dygnspriset, utöver det tillkommer en avgift om 100kr/vuxen/natt och 50kr/barn/natt.

Husdjur; Endast i våra stugor (Kaptensstugan undantaget), rum 4 samt på campingtomterna får husdjur medtagas.

Städning; Om ni förbiser städning på vandrarhem/stuga debiteras ni en städavgift.

Rökning; Är strängeligen förbjudet i alla våra boendealternativ/serviceanläggningar. Skulle så ske så debiteras gästen en saneringsavgift på 4000:-

Borttappat bom- och servicehuskort; Ett borttappat kort debiteras med 70kr vid utcheckning.