Vagnförsäljning

Regler för försäljning av vagn/villavagn

Försäljning av vagn på plats godkänns endast till de som står i kön om byte av plats, samt kö för nyansökan av säsongsplats. Försäljningen kan endast ske av den person som undertecknat hyreskontrakten av platsen. I och med försäljningen sägs platsen upp och en uppsägning kan endast ske av hyresgäst.

Försäljningen måste gå via oss, om du går i säljtankar måste du därför meddela oss ett pris, mer information om vagnen samt kontaktuppgifter till dig som säljare. Priset skall vara fast, och får ej prutas på efter annonsering skickas ut.  Vi går ut med annons till de som står i kön.

En provision på 15% av försäljningspriset betalas till campingen i samband med försäljning, ett mellanavtal skrivs mellan campingägare, försäljare samt köpare.

OBS! Det ligger i försäljarens ansvar att vara tillgänglig för kontakt av ev. köpare som vill boka visning. Campingen ansvarar endast för annonsering, all visning sker av säljare.

 Steg 1.
Vi går ut med annons till kön för byte av plats för befintliga gäster samt kö för nya gäster.  Annonsen ligger ute i 1 vecka för ev. bokning av visning, frågor m.m. Därefter går det inte att anmäla sitt intresse. Den som står högst upp i kön av de som anmält intresse för platsen får köpa vagnen.

Om ingen ur listan anmäler sitt intresse, se Steg 2.

Steg 2.
Man får lov att gå ut med en ny annons med exempelvis lägre pris. Annonsen läggs och går genom samma process som Steg 1.

 Den andra annonsen måste läggas ut senast 6 månader efter första säsongen.

Om vagnen inte blir såld är platsen uppsagd från och med pågående säsongs slut och ska då tömmas.

Campingen ansvarar inte för kommunens eventuella nya uppdateringar av bestämmelser angående villavagnar, byggnation.