Vagnförsäljning

Regler för försäljning av vagn/villavagn

Försäljning av vagn på plats godkänns endast till de som står i kön om byte av plats, samt kö för nyansökan av säsongsplats. Försäljningen kan endast ske av den person som undertecknat hyreskontrakten av platsen.

Försäljningen måste gå via oss, om du går i säljtankar måste du därför meddela oss ett pris, mer information om vagnen samt kontaktuppgifter till dig som säljare. Priset skall vara fast, och får ej prutas eller budas på efter annonsering skickas ut.

Annonsering av försäljning av plats får göras av säljaren men då endast på anslagstavlor på GrebbestadFjordens anläggning samt i Facebook-gruppen ”GrebbestadFjorden Säsongsgäster”. I annonsen ska det tydligt framgå att försäljningen sker via campingen och våra kölistor samt regler. Annonsering utöver detta är ej tillåtet.

Grebbestad Camping AB går ut med annons två gånger till de som står i kön utan kostnad. Om säljaren önskar få sin annons utskickad till kölistorna fler än två gånger inom loppet av 5 år från det att den första annonsen skickades ut, tillkommer en avgift på 5000kr per utskickad annons.

En provision på 15% av försäljningspriset betalas till campingen i samband med försäljning, ett mellanavtal skrivs mellan campingägare, säljare samt köpare.

OBS! Det ligger i säljarens ansvar att vara tillgänglig för kontakt av ev. köpare som vill boka visning. Campingen ansvarar endast för annonsering, all visning sker av säljare.

 Steg 1.
Säljaren skickar in information om ekipaget samt pris till Ida@grebbestadfjorden.com senast 2 arbetsdagar innan annonsutskick. Annonser skickas endast ut på tisdagar eller onsdagar. OBS! Vecka 30-33 skickas inga försäljningar ut på grund av semester.

Steg2.
Annons skickas ut till kön för byte av plats för befintliga gäster samt kö för nya gäster.

Platsannonsen ligger ute i en vecka för frågor samt visning. Därefter går det ej att anmäla sitt intresse längre. När perioden för intresseanmälan är över tar vi kontakt med den som står först i kön och erbjuder den att köpa ekipaget och ta över platsen, man har då TVÅ timmar på sig att tacka ja eller nej. Platsen tilldelas den person som står högst upp i kön och som ”tackar ja”.

När man tackar ja blir man omgående borttagen från kölistan. Om man sedan ångrar sig och tackar nej till att köpa ekipaget har man därför förlorat sin plats i kön och hamnar sist i kölistan om man önskar att fortsatt stå i kö för säsongsplats.

Om ekipaget ej blir sålt upprepas steg 2 på begäran av säljare. Inom loppet av 5 år från att första annonsen skickats ut har man ytterligare ett försök att skicka ut annons utan kostnad, efter det tas en avgift á 5000kr/annons. Efter 5 år får man återigen 2 annonsförsök utan kostnad.

Om regler för försäljning av ekipage på plats på något sätt bryts eller missbrukas förbehåller sig Grebbestad Camping AB rätten att neka gäster rätten att sälja sitt ekipage på plats.

Campingen ansvarar inte för kommunens eventuella nya uppdateringar av bestämmelser angående villavagnar och byggnationer.

Vänligen observera att det är säljarens och köparens ansvar att ha koll på eventuella regler kring försäljning av vagn som är registrerad i ett land där eventuell köpare ej är medborgare i. Det vill säga regler och lagar kring att en svensk tar över ett norskregistrerat ekipage eller tvärt om.