Vagnförsäljning

Regler för försäljning av vagn/villavagn

Försäljning av vagn på plats godkänns endast till de som står i kön om byte av plats, samt kö för nyansökan av säsongsplats. Försäljningen kan endast ske av den person som undertecknat hyreskontrakten av platsen. 

Försäljningen måste gå via oss, om du går i säljtankar måste du därför meddela oss ett pris, mer information om vagnen samt kontaktuppgifter till dig som säljare. Priset skall vara fast, och får ej prutas eller budas på efter annonsering skickas ut.

Grebbestad Camping AB går ut med annons två gånger till de som står i kön utan kostnad. Om säljaren önskar få sin annons utskickad till kölistorna fler än två gånger inom loppet av 5 år från det att den första annonsen skickades ut, tillkommer en avgift på 5000kr per utskickad annons.

En provision på 15% av försäljningspriset betalas till campingen i samband med försäljning, ett mellanavtal skrivs mellan campingägare, säljare samt köpare.

OBS! Det ligger i säljarens ansvar att vara tillgänglig för kontakt av ev. köpare som vill boka visning. Campingen ansvarar endast för annonsering, all visning sker av säljare.

 Steg 1.
Säljaren skickar in information om ekipaget samt pris till petra@grebbestadfjorden.com 

Steg2.
Annons skickas ut till kön för byte av plats för befintliga gäster samt kö för nya gäster.  Annonsen ligger ute i 1 vecka för ev. bokning av visning, frågor m.m. Därefter går det inte att anmäla sitt intresse. Den som står högst upp i kön av de som anmält intresse för platsen får köpa vagnen.

Om ekipaget ej blir sålt upprepas steg 2 på begäran av säljare. Inom loppet av 5 år från att första annonsen skickats ut har man ytterligare ett försök att skicka ut annons utan kostnad, efter det tas en avgift á 5000kr/annons. Efter 5 år får man återigen 2 annonsförsök utan kostnad.

Om regler för försäljning av ekipage på plats på något sätt bryts eller missbrukas förbehåller sig Grebbestad Camping AB rätten att neka gäster rätten att sälja sitt ekipage på plats.

Campingen ansvarar inte för kommunens eventuella nya uppdateringar av bestämmelser angående villavagnar och byggnationer.