Intresse­anmälan

Ansökan om säsongsplats för ny gäst

Första måndagen i februari mellan kl. 9:00-15:00 kan man genom att ringa in anmäla sitt intresse för säsongsplats. Ordningen på samtalen som kommer in avgör platsen i kön. Vi meddelar er plats i kön på mail samt sms, samma dag.
OBS! Ansökan endast godkänd via telefon.

Så snart en uppsägning inkommit till oss, skickas annons om platsen ut via mail till alla i kön.  Man har då möjlighet att anmäla sitt intresse. Eftersom annonsen skickas ut till alla i kön, har alla möjlighet att anmäla sitt intresse. Platsen tilldelas den person som står högst upp i kön av de som ”tackar ja”.

Platsannonsen ligger ute i en vecka för frågor samt besök. Därefter går det ej att anmäla sitt intresse längre.

Det ligger i gästens ansvar att följa restriktioner gällande brandregler samt övriga regler gällande övriga byggnationer.
Se ordningsregler
OBS! För att behålla sin plats i kön, skall det uppdateras genom att ringa in till oss under sista veckan i januari, 2022 är detta vecka 5.

Ansökan om byte av plats för befintlig säsongsgäst

För att byta plats måste man stå i kö för byte. För att ställa sig i kön vänligen kontakta oss på telefon eller mail.

Så snart en uppsägning inkommit till oss, skickas annons om platsen ut via mail till alla i kön.  Man har då möjlighet att anmäla sitt intresse. Eftersom annonsen skickas ut till alla i kön, har alla möjlighet att anmäla sitt intresse. Platsen tilldelas den person som står högst upp i kön av de som ”tackar ja”.

Platsannonsen ligger ute i en vecka för frågor samt besök. Därefter går det ej att anmäla sitt intresse längre.

Det ligger i gästens ansvar att följa restriktioner gällande brandregler samt övriga regler gällande övriga byggnationer.

Se ordningsregler
OBS! För att behålla sin plats i kön, skall det uppdateras genom att ringa in till oss under sista veckan i januari, 2022 blir detta vecka 5.


Vid samtliga ansökningar ligger det i gästens ansvar att vi tillhandahåller rätt kontaktuppgifter.