Ordningsregler

Avlopp: på tomt med avloppsanslutning är det viktigt att anslutningen är tät. Avloppet är endast avsett för gråvatten. Toalett får inte anslutas. På tomt utan avloppsanslutningar får öppna avloppsbehållare ej användas.

Besök: vagnen får endast disponeras av registrerade gäster. Det är ej tillåtet att hyra/låna ut husvagnen. Besökande skall registreras i receptionen.

Bevattning: får endast ske med vattenkanna, spara på vattnet!

El: elmätare läses av en gång på hösten och en gång på våren vid säsongsbytena. Kontrollera gärna mätarställningarna (alternativ skriv anteckningar/dagbok). Var noga med att låsa el-skåpet. Använd fast koppling i CCE_uttaget, ej adapter. Automatsäkringen får ej användas som strömbrytare och skall alltid vara påslagen. Använd godkända elkablar och kopplingar. Ej tillåtet att gräva ner kablar. Om kontakten inte har suttit i ordentligt och det har brunnit i uttaget, så får gästen betala 1000 kronor i skadestånd. Tänk på att till och med så små saker som mobilladdare etc. drar ström.

Grillning: får endast ske i grillar. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationerna.

Husvagn: vagnens storlek får vara max 25 m2 och den skall kunna dras med personbil på allmän väg utan särskilt tillstånd. Villavagnar är ej tillåtet. Husvagnen får inte byggas upp, ett hjul skall vara på marknivå. Rekommenderad placering är minst 2 meter från tomtgränsen. Endast textilförtält är tillåtet, för annat krävs anläggningens godkännande. Gasinstallation skall vara godkänd samt kontrolleras årligen.

Ordning/lugn och ro: skall vara hela dygnet. Mellan klockan 23.00-07.00 skall det vara tyst och ingen fordonstrafik får förekomma. Telefonnummer till jourhavande vaktmästare är 0525- 661 37.

Sanitära byggnader: för allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla servicehusen fina och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn. Det är ej tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna ej heller att cykla, åka skateboard eller inlines.

Sopor: grovsopor t.ex. kylskåp, grillar, trädgårdsmöbler, tv-apparater och träavfall skall lämnas direkt till återvinningscentralen som ligger mot Bullaren, 3 km öster om Tanum.

Tomt/altan: ytan på altan, inkl. golv under förtältet får vara max 30 m2. Räcket runt altanen får vara max 1,20 m högt. Altangolvets höjd får ej vara högre än nivå med husvagnen. Vindskydd tillåts men måste vara i textil och får ej lov att vara permanent. Byggnation av altan samt staket får endast ske utav sommarsäsongare och vintersäsongare.

Det är bara tillåtet att ställa upp en husvagn med tillhörande förtält på tomten. Partytält, lusttält, bodar, tält o. dyl. är ej tillåtet. Flaggstänger och murade grillar är ej tillåtet. Buskar och blommor får planteras, även på tomtgräs men i samförstånd med berörd granne och campingvärd. Skötsel av tomt åligger hyresgästen. Klippning/sågning av träd måste tillfrågas om tillstånd av campingvärden, skriftligt.
Vid byggnad av golv/staket så får detta bara ske under lågsäsong samt vardagar mellan 08.00-18.00 ej på helger, då detta ses som ett störmoment. Inga byggnationer får ske utan campingvärdens tillstånd. Då platsen lämnas skall den röjas från golv och dylikt. Platsen skall lämnas helt tom. Om så ej görs räknas platsen som vintercamping och avgift härför uttages.

Uppsägning: campingtomten kan ej säljas på plats. Vid avflyttning skall tomten lämnas städad samt fri från golv/staket. Nyckel lämnas tillbaka i receptionen. Om platsen ej är städad blir gästen skyldig att betala en avgift på 3000 kr.

Överträdelse av dessa regler samt ordningsregler kan leda till omedelbar uppsägning. I sådant fall sker ingen återbetalning och campingvärden äger då rätt till att avlägsna husvagn samt tillhörande förtält och altangolv.


Försäljning av vagn/villavagn på plats: Försäljning av vagn på plats godkänns endast till de som står i kön om byte av plats, samt kö för nyansökan av säsongsplats. Försäljningen måste gå via oss, om du går i säljtankar måste du därför meddela oss ett pris, mer information om vagnen samt kontaktuppgifter till dig som säljare. Priset skall vara fast, och får ej prutas på efter annonsering skickas ut.  Vi går ut med annons till de som står i kön.

En provision på 10% av försäljningspriset betalas till campingen i samband med försäljning, ett mellanavtal skrivs mellan campingägare, försäljare samt köpare.

OBS! Det ligger i försäljarens ansvar att vara tillgänglig för kontakt av ev. köpare som vill boka visning. Campingen ansvarar endast för annonsering, all visning sker av säljare.

Steg 1.
Vi går ut med annons till kön för byte av plats för befintliga gäster. Annonsen ligger ute i 1 vecka för ev. bokning av visning, frågor m.m. Därefter går det inte att anmäla sitt intresse. Den som står högst upp i kön av de som anmält intresse för platsen får köpa vagnen.

Om ingen ur listan anmäler sitt intresse, se Steg 2.

Steg 2.
Annonsen skickas vidare till kön för nyansökan om säsongsplats. Annonsen ligger ute i 1 vecka för ev. bokning av visning, frågor m.m. Därefter går det inte att anmäla sitt intresse. Den som står högst upp i kön av de som anmält intresse för platsen får köpa vagnen.

Om ingen ur någon av kön anmäler sitt intresse får man en omgång med annonsering till och får då gå ut med lägre pris. Annonseringen sker endast EN gång per år.

Campingen ansvarar inte för kommunens eventuella nya uppdateringar av bestämmelser angående villavagnar, byggnation.